Cenik 2020

  Individualno Skupina 10 in več
Predšolska, osnovnošolska mladina in dijaki 3,00 EUR/osebo 2,00 EUR/osebo
Upokojenci in študentje 5,00 EUR/osebo 4,00 EUR/osebo
Odrasli 7,00 EUR/osebo 5,50 EUR/osebo
Skupine do 6 odraslih oseb izven rednih ur obiska 30,00 EUR/skupino
Študijske skupine 60,00 EUR/skupino
S pripovedovanjem pravljice 60,00 EUR/skupino

Ogled Rudnika Sitarjevec Litija z malico

  Skupina 10 in več
Predšolska, osnovnošolska mladina in dijaki 6,20 EUR/osebo
Upokojenci in študentje 10,00 EUR/osebo
Odrasli 11,50 EUR/osebo
Animirano vodenje (rojstni dan,…) 13,00 EUR/osebo
*Otroci do 3. leta brezplačno.

Za dogovorjene skupine je ogled možen tudi izven uradnega časa.