Bel logotip Rudnika Sitarjevec

Rudnik Sitarjevec Litija

Doživi bogastvo mineralov in zgodbe rudarjev.

Edinstven vpogled v raznolikost geološke dediščine v rudniku Sitarjevec

Edinstven vpogled v raznolikost geološke dediščine

Rudnik Sitarjevec Litija je sodobni podzemni muzej, ki obiskovalcem ponuja vpogled v raznolikost geološke naravne dediščine, svet netopirjev, pajkov in gliv, v bogastvo rudarskega izročila in interpretacijo njegovega bogastva skozi oči umetnikov.

Rudnik Sitarjevec sodi med polimineralna rudišča z izjemno mineraloško pestrostjo. Je eno najbogatejših najdišč različnih mineralov v evropskem in svetovnem merilu. V njem se pojavlja več kot šestdeset različnih mineralov, med katerimi so najpomembnejši rudni minerali galenit, sfalerit, cinabarit, halkopirit in barit.

Čaroben svet litijskega podzemlja

Poleg slikovitih mineralov obiskovalca očarajo izjemne limonitne kapniške strukutre, ki so jih ustvarila stoletja naravnih podzemnih procesov. Stalagmiti, stalaktiti, kapniške zavese, kapniški špageti Rudnika Sitarjevec, ki zrastejo tudi do 5 centimetrov na leto, so edinstveni v evropskem prostoru. To je edini znani prostor rastočih limonitnih kapnikov v Srednji Evropi.

Čaroben svet litijskega podzemlja v zadnjem obdobju navdihuje različne umetnike. Ti ustvarjajo s pigmenti, pridobljenimi na osnovi mineralov Rudnika Sitarjevec, navdihuje jih obdobje nastanka rudniških kamnin, izjemna barvitost rudnika, zlasti sijaj sitarjevških mineralov. V rudniku lahko občudujete navdušujoče stvaritve številnih avtorjev.

Kapnik v rudniku Sitarjevec

Pestra ponudba doživetij Rudnika Sitarjevec

Rudnik Sitarjevec Litija je naravoslovna in zgodovinska učilnica v naravnem okolju. Zbuja radovednost in ponuja svojevrstno doživetje, hkrati pa skozi zgodbe obuja zavedanje in utrjuje vrednote o naši bogati dediščini, ki postaja svetovno znana.

Vodeni ogledi za vse

Odlika Rudnika Sitarjevec je, da je ogled podzemnega sveta omogočen vsem – dostop je lahek in že 200 metrov Izvoznega rova pokaže neprecenljivo bogastvo in lepoto rudnika. Obisk Izvoznega rova je lahko tudi nepozabna izkušnja za celo družino, če se obisku pridruži še škrat Sitarjevček.

Za vse, ki želite nekaj več vznemirjenja ob prvinskem doživetju podzemlja pa priporočamo obisk Glavnega rova. Tudi ta je lahko dostopen. Le 17 metrov vpadnika iz Izvoznega rova in znajdete se v pisanem jamskem raju za vse radovedne raziskovalce naravnih lepot, ne le geologe.

something

Razišči posebnosti
Rudnika Sitarjevec

Edinstven vpogled v raznolikost geološke dediščine

60 različnih vrst mineralov

Rudnik Sitarjevec sodi med rudišča z izjemno mineraloško pestrostjo, morda največjo v Evropi.

Limonitni kapniki

Rudnik odlikujejo izjemne limonitne kapniške strukture, edinstvene v Evropi in morda najhitreje rastoče na svetu.

Izjemna barvitost rudnika

Izrazita barvitost kamnin in mineralov ter njihovi bleščeči odsevi očarajo obiskovalce in navdihujejo umetnike.

Gorotvorni procesi in tektonska drsa

Znamenja 300 milijonov let trajajočega, skoraj neverjetnega tektonskega dogajanja.

Rekonstrukcija paleookolja

Vpogled v skrivnosten in navidezno pravljičen svet nastanka kamnin Rudnika Sitarjevec.

Najstarejši slovenski rudnik?

Arheološka najdišča v bližnji okolici kažejo na to, da so v Litiji rudarili že pred 4000 leti.

Mali podkovnjak - Rhinolophus hipposideros

Netopirji so edini sesalci, ki letijo. Rudnik je že od nekdaj njihovo bivališče.

Topilnica in čebelarska pravda

Boj litijskih čebelarjev proti Topilnici Litija. Je prva uspešna ekološka pravda v Sloveniji.

Srebrnik - Litijski Tolar

V litijski topilnici so pridobili srebro iz svinčeve rude iz katere so izdelali spominske srebrnike - litijske tolarje.

Rudnik Sitarjevec ni več samo spomin na minule čase. Ohranjamo ga kot dragoceno naravno vrednoto državnega pomena in zanimivo tehnično dediščino. V prenovljeni obliki služi turistično-izobraževalnemu namenu in predstavlja izziv za razvoj inovativnih raziskovalnih postopkov.

DR. Tea Kolar-Jurkovšek - Znanstvena svetnica Geološkega zavoda Slovenije
Dr. Tea Kolar - Jurkovšek - Znansvena svetnica Geološkega zavoda Slovenije

Pripravljeni na doživetje edinstvenega litijskega podzemlja?

Ogledi možni od četrtka do nedelje od 9:00 - 12:00 in 15:00 - 18:00.

Obisk je možen le ob predhodnem naročilu. Ogled skupine tudi izven obratovalnega časa.

Ogled cenika