Spominki iz Rudnika Sitarjevec

Magnet Litijski srebernik

Magnet Litijski srebernik

Leta 1886 so v litijski topilnici uspešno pridobili tudi srebro, ki se v manjši količini pojavlja v svinčevi rudi. V takratno glavno državno kovnico na Dunaju so poslali 3,6999 kg srebra, iz katerega so izdelali spominske srebrnike – litijske tolarje. Na prednji strani je upodobljena takratna Litijska topilnica, vlak, cerkev sv. Nikolaja, hrib Sitarjevec in rudniška žičnica do topilnice. Na drugi strani je naziv rudnika s simboličnim napisom »prvi srebrni pogled«.

Pripravljeni na doživetje edinstvenega litijskega podzemlja?

Ogledi možni od četrtka do nedelje od 9:00 - 12:00 in 15:00 - 18:00.

Obisk je možen le ob predhodnem naročilu. Ogled skupine tudi izven obratovalnega časa.

Ogled cenika